Kallastein og Kallali

Kallastein og Kallali er to historiske gårder som ligger på hver sin side av Lysefjorden, og som bærer på spennende historie om bosetting langs fjorden. Kallastein på nordsiden av fjorden og Kallali på sørsiden utgjør verdifulle kulturlandskap og minner om levd liv og tradisjoner.

Kallastein og Kallali er to historiske gårder som ligger på hver sin side av Lysefjorden i Norge. Disse gårdene er viktige dokumenter av busetting langs fjorden, og de har begge en spennende historie å fortelle. Navnene Kallastein og Kallali stammer fra «å kalle» eller «å rope»: i gamledager signaliserte folk til hverandre over fjorden for å få båtskyss.

Kallastein ligger på nordsiden av Lysefjorden og er en gammel gård med kirsebærtrær. Gården er godt synlig fra fjorden, og på avstand ser den ut som en idyll. Gården ble trolig tatt i bruk på slutten av 1500-tallet og har en god havn ytterst på neset. Gården var i drift fram til 1970, da siste bruker flyttet til Lysebotn. I dag står havnen og gården i dårlig stand, og det gamle kulturlandskapet har grodd igjen. Likevel er det fortsatt spennende historie å fortelle her, som vitner om levd liv blant lødde steingarder, hustufter og rydningsrøysar.

Kallali ligger på sørsiden av Lysefjorden og har en rik historie som går tilbake til 1600-tallet. Gårdene utgjør et verdifullt kulturlandskap. Det er noe fredfylt med Kallali, som fremstår som en liten oase i et vilt landskap. Ett av våningshusene har deler fra 1750 og er dermed blant de eldste husene i Lysefjorden.  Husene er hvitmalte og godt synlige fra fjorden. De er velstelte og flere brukes idag som feriebolig. Det er også blitt bygget hytter på Kallali. Det er fortsatt mye liv på Kallali om sommeren.

Urnes er et nes av store steinblokker, og det har også vært boplass her fra 1762 til 1874. Neset var en husmannsplass under Kallali, og det var også her Pilt-Olas familie bodde i noen år før de slo seg ned på Bakken.

 

 

Oanes & Forsand

Høllesli

Lastabotn

Dørvika

Fantahola

Revså

Eiane/Fossmork

Vatne og Torsnes

Preikestolen

Hengjane

Bratteli

Bakken

Mulen og Jomfru Maria

Songesand

Kallastein og Kallali

Flørli

Håheller

Fylgjesdalen

Kjerag

Lysebotn