Håheller

Håheller-gården i Lysefjorden har en historie som går tilbake til 1580, og var en av de mest velstående eiendommene i området. Eiendommen hadde beiteområder, skog og fruktavling, og hadde også flere husmannsplasser knyttet til den.

Håheller-gården er en imponerende eiendom i Lysefjorden, med en lang historie som går tilbake til 1580. Arkeologiske funn viser at stedet ble brukt allerede før denne tiden, og at de tidligste bosetterne livnærte seg av jakt og fiske. Jordbruk ble senere etablert i vikingtiden eller etter denne perioden. Fjorden var en viktig ressurs for gården, i tillegg til avkastningen fra jorda, skogen eller fjellet.

Det mest iøynefallende trekket ved Håheller-gården er det store hovedhuset, som har en uvanlig størrelse og er plassert med breisiden mot sjøen. Huset er hovedsakelig bygget av flere laftekasser og ble trolig oppført av Kristoffer Kristofferson rundt 1790. Til tross for størrelsen har huset mange trekk fra tradisjonelle Ryfylke-hus, men har samtidig en barokkpreget, symmetrisk fasade med takoppløft mot sjøen. Hovedhuset har også et stort kjøkken med to gruer, noe som er relativt sjeldent.

Håheller-gården var en av de mest velstående eiendommene i Lysefjorden-området, og selv om det var lite innmark, hadde gården store beiteområder opp mot Lyngsvatnet. Skog på eiendommen la grunnlaget for sagbruksindustrien på nabogården Sabakken, mens hasselnøtter var en annen inntektskilde. Håheller var også kjent for fruktavlingen, og kirsebærene fra gården var de første som kom til markedet i Stavanger.

Håheller hadde flere husmannsplasser, og på slutten av 1800-tallet levde over 25 personer av gården og husmannsplassene knyttet til den. I en periode på 1880-tallet var det handel på gården, og Håheller hadde til å med eget brevhus og postkontor på 1900 tallet. Håheller-gården var også et sted der folk overnattet på vei inn og ut av Lysefjorden.

Etter at gården ble forlatt, har forfallet satt sitt preg på eiendommen. Uthuset har kollapset, og nå er det bare hovedhuset som står igjen. Mange har gjennom årene forsøkt å få restaurert det gamle, ærverdige huset uten å lykkes. Imidlertid arbeider private interesser med å prøve å få til et restaureringsprosjekt for å bruke stedet til turistformål.

I 2019 ble prosjektet «Reis løa på Håheller» fullført, der Ryfylkes lokallag av Fortidsminneforeningen gjenreiste stavløen og samtidig ønsket å gjenreise kunnskapen om stavkonstruksjonshandverket. Prosjektet innebar kurs i stavkonstruksjon for lokale håndverkere og andre interesserte, og rekonstruksjonen ble basert på fotodokumentasjon og studier av den eksisterende grunnmuren. Restaureringen av stavløa fra lokalområdet Tau ble brukt som utgangspunkt, og prosjektet samarbeidet tett med Ryfylkemuseet for å fremme kompetanseheving i tradisjonelle bygningsfag i regionen. Jan Gunnar Helmikstøl har vært én av ildsjelene som har lagt ned en betydelig innsats.

Les mer om dette prosjektet i Stavanger Aftenblad og Strandbuen.

Mellom gårdene Håheller, Sabakk og Fyljesdalen gikk det i gamle dager en gammelt veifar. Stien har de siste tiåra grodd igjen, men de senere åra har lokale ildsjeler begynt å åpne opp og rydde stien igjen. Stien går gjennom steinrøys flere steder, og når Fyljesdalen gjennom et trangt juv. Stien er krevende, men veldig spektakulær.  

Oanes & Forsand

Høllesli

Lastabotn

Dørvika

Fantahola

Revså

Eiane/Fossmork

Vatne og Torsnes

Preikestolen

Hengjane

Bratteli

Bakken

Mulen og Jomfru Maria

Songesand

Kallastein og Kallali

Flørli

Håheller

Fylgjesdalen

Kjerag

Lysebotn