Vatne og Torsnes

Vatne og Torsnes gårdene har spilt en viktig rolle i turistnæringen rundt Preikestolen. Vatne ble utviklet til et turistanlegg tidlig på 1900-tallet og Torsnes ble turiststasjon i 1925. 

Nord for Preikestolen ligger Vatne og Torsnes, to gårder med en rik historie. Vatne-gården har en solvendt beliggenhet på en bakke opp fra Revsvatnet. Våningshuset er fortsatt bevart og brukes til overnatting. Løa på gården står der den gamle Preikestolhytta nå står. Ifølge historien var det en fredløs mann som først gjorde Vatne til sin hjemplass på 1800-tallet. Gården ble senere utviklet til et stort turistanlegg. Selv om det ikke finnes skriftlige dokumenter som bekrefter historien om den fredløse mannen, kan man se spor etter tufter, rydningsrøyser og steingarder som vitner om hardt arbeid gjennom flere generasjoner.

Tidlig på 1900-tallet fikk de første turistene som ønsket å besøke Preikestolen, losji hos folket på Vatne. I 1920 fikk Stavanger Turistforening innredet tre rom på gården. Vatnegården skiftet etter dette eiere flere ganger før den i 1946 ble kjøpt av Stavanger Turistforening.

 

På nordøstsiden av Revsvatnet ligger nabogården til Vatne, Torsnes. Sagnet forteller at gården ble ryddet på 1600-tallet av en mann – Tor – som kom østfra og slo seg ned ved bredden av Revsvatnet, men som tragisk druknet. Stedet var først en husmannsplass, og ble senere en egen gård. Også folket på Torsnes ga de første preikestolturistene husly. Folkene på Torsnes og Vatne samarbeidet godt, og det var bare noen minutters roing mellom gårdene. Torsnes ble i 1925 turiststasjon for Turistforeningen, og gården ble drevet helt fram til 1962. Da kjøpte Turistforeningen også denne gården. Sammen utgjør Vatne og Torsnes en viktig del av historien om Preikestolen og området rundt.

Oanes & Forsand

Høllesli

Lastabotn

Dørvika

Fantahola

Revså

Eiane/Fossmork

Vatne og Torsnes

Preikestolen

Hengjane

Bratteli

Bakken

Mulen og Jomfru Maria

Songesand

Kallastein og Kallali

Flørli

Håheller

Fylgjesdalen

Kjerag

Lysebotn