helt enkelt en utrolig plass

om oss

Lysefjorden
Utvikling AS

Lysefjorden er en viktig destinasjon for hele regionen, og det var nettopp derfor Lysefjorden Utvikling AS ble etablert av Rogaland Fylkeskommune og en rekke kommuner rundt Lysefjorden. Lysefjorden Utvikling AS skal delta i utviklingen av reiselivsnæringen i og rundt Lysefjorden og har sin hovedoppgave innen infrastruktur, næringsutvikling og vertskap.
Visjon – Lysefjorden: en levende fjord

Lysefjorden skal være et innovativt, helårig og bærekraftig reisemål, verdenskjent for sine unike vandreopplevelser. Lysefjorden skal også være en fjord der det bor og arbeider mennesker gjennom hele året.

Lysefjorden – et bærekraftig reisemål?

Lysefjorden er merket innenfor «bærekraftig reisemål»-ordningen. Dette betyr at vi i utviklingsarbeidet skal legge stor vekt på å ivareta natur, kultur og miljø. Vi skal utvikle Lysefjorden som et positivt aktivum for lokalsamfunnet og skape langsiktig lønnsom næring. Grunnlaget for alt vi gjør skal være å skape gode opplevelser for de som besøker reisemålet, og de som bor i området. Ny teknologi og nye løsninger som støtter dette arbeidet skal prioriteres. 

Hva gjør Lysefjorden Utvikling egentlig?

Lysefjorden Utvikling skal delta i utviklingen av reiselivsnæringen i og rundt Lysefjorden har sin hovedoppgave innen infrastruktur, næringsutvikling og vertskap.

For å oppnå visjonen om en levende fjord, og jobbe i tråd med verdiene til et «bærekraftig reisemål», bruker vi besøksforvaltning som metode. For oss innebærer dette å jobbe for å få akkurat dé gjestene man ønsker seg, på rett sted til rett tid, i riktig mengde, og som oppfører seg ansvarlig. Samtidig skal man sikre den beste opplevelsen for gjestene, ikke skade naturen og skape ringvirkninger som kommer lokalsamfunnet til gode.

Vår besøksforvaltning skal være kunnskapsbasert. Lysefjorden Utvikling gjennomføre jevnlig undersøkelser blant gjester, reiselivsaktører, lokalbefolkningen og hytteeiere.

Som en del av besøksforvaltningen, jobber vi med blant annet ferjetilbudet på Lysefjorden, Lysefjorden Rundt som verdens flotteste vandreopplevelse, en masterplan for bevaring og utvikling av Flørli, en ny regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet, og mye mer. For at aktører og gjester skal «gjøre det rette», jobber vi også med veiledere for ansvarlig markedsføring, sysselsetting og stolthet i reiselivet, klimatilpasning, og «besøksvett i Lysefjorden».

Oppfølging reiselivsaktører

Én av oppgavene til Lysefjorden Utvikling er oppfølging av reiselivsaktører i og rundt Lysefjorden. Send oss en epost hvis dere ønsker å motta vårt nyhetsbrev og/eller informasjon om våre reiselivssamlinger.

Vi kan bistå både nye og (vel)etablerte reiselivsaktører med personlig veiledning, nettverksbygging m.m. Ta gjerne kontakt hvis du/dere har en idé om et nytt konsept knyttet til overnatting, opplevelser, transport eller servering.

Etablerte reiselivsaktører inviteres også til å ta kontakt. Lysefjorden Utvikling er gjerne sparringspartner i (produkt)utviklingsprosjekter og andre utfordringer. 

Vår veiledning er gratis. Lysefjorden Utvikling skal være nøytral, og har selvpålagt taushetsplikt.

Vårt mandat er å bidra til at dere lykkes. 

Besøkstall Lysefjorden

Lysefjorden utvikling AS

Ansatte

Helge Kjellevold

Helge Kjellevold

Administrerende direktør

Lysefjorden Utvikling AS og
Stiftelsen Preikestolen
Telefon: +47 957 97 266
helge@preikestolen365.no

Johannes C. Apon

Johannes C. Apon

reiselivsutvikler

Lysefjorden Utvikling AS
Telefon: +47 95558952
johannes@lysefjorden365.no

Henrik Lilleheim

Henrik Lilleheim

DRIFTSANSVARLIG KJERAG PARKERING

Lysefjorden Utvikling AS
Telefon: +47 93656665

Offentlige dokumenter

Klikk på linken for å få innsyn i vår strategi, årsrapporter, handlingsplaner og styreprotokoller.

Videodatabase

I samarbeid med Portal Norge har Lysefjorden Utvikling produsert en rekke videoer om Lysefjorden som kan brukes i markedsføring, sosiale medier og på hjemmesider og offentlige skjermer. Disse videoene er tilgjengelige for bruk av reiselivsaktører knyttet til Lysefjorden, som ønsker å markedsføre og dele opplevelser av fjordens naturlige og kulturelle rikdom.