helt enkelt en utrolig plass

om oss

Lysefjorden
Utvikling AS

Lysefjorden er en viktig destinasjon for hele regionen, og det var nettopp derfor Lysefjorden Utvikling AS ble etablert av Rogaland Fylkeskommune og en rekke kommuner rundt Lysefjorden. Lysefjorden Utvikling AS skal delta i utviklingen av reiselivsnæringen i og rundt Lysefjorden og har sin hovedoppgave innen infrastruktur, næringsutvikling og vertskap.
Visjon – Lysefjorden: en levende fjord

Lysefjorden skal være et innovativt, helårig og bærekraftig reisemål, verdenskjent for sine unike vandreopplevelser. Lysefjorden skal også være en fjord der det bor og arbeider mennesker gjennom hele året.

Vår jobb

Lysefjorden er merket innenfor «bærekraftig reisemål»-ordningen. Dette betyr at vi i utviklingsarbeidet skal legge stor vekt på å ivareta natur, kultur og miljø. Vi skal utvikle Lysefjorden som et positivt aktivum for lokalsamfunnet og skape langsiktig lønnsom næring. Grunnlaget for alt vi gjør skal være å skape gode opplevelser for de som besøker reisemålet, og de som bor i området. Ny teknologi og nye løsninger som støtter dette arbeidet skal prioriteres.

Oppfølging reiselivsaktører

Én av oppgavene til Lysefjorden Utvikling er oppfølging av reiselivsaktører i og rundt Lysefjorden. Send oss en epost hvis dere ønsker å motta vårt nyhetsbrev og/eller informasjon om våre reiselivssamlinger.

Vi kan bistå både nye og (vel)etablerte reiselivsaktører med personlig veiledning, nettverksbygging m.m. Ta gjerne kontakt hvis du/dere har en idé om et nytt konsept knyttet til overnatting, opplevelser, transport eller servering.

Etablerte reiselivsaktører inviteres også til å ta kontakt. Lysefjorden Utvikling er gjerne sparringspartner i (produkt)utviklingsprosjekter og andre utfordringer. 

Vår veiledning er gratis. Lysefjorden Utvikling skal være nøytral, og har selvpålagt taushetsplikt.

Vårt mandat er å bidra til at dere lykkes. 

Besøkstall Lysefjorden

Lysefjorden utvikling AS

Ansatte

Helge Kjellevold

Helge Kjellevold

Administrerende direktør

Lysefjorden Utvikling AS og
Stiftelsen Preikestolen
Telefon: +47 957 97 266
helge@preikestolen365.no

Johannes C. Apon

Johannes C. Apon

reiselivsutvikler

Lysefjorden Utvikling AS
Telefon: +47 95558952
johannes@lysefjorden365.no

Henrik Lilleheim

Henrik Lilleheim

DRIFTSANSVARLIG KJERAG PARKERING

Lysefjorden Utvikling AS
Telefon: +47 93656665

Styreprotokoller

Klikk på linken for en oversikt over våre styreprotokoller

Kjerag

Basert på vår erfaring, vil vi gjerne dele noen anbefalinger med deg for destinasjonen Kjerag.

Flørli

Flere turstier starter i Flørli, hvorav noen er forbundet med Lysefjorden Rundt Trail.

Preikestolen

Lysefjorden – et unikt turmål!