Bratteli

Gården Bratteli, som ligger langs nordsiden av Lysefjorden, er kjent for sin stupbratte fjellsider. Med en historie som går tilbake til 1600-tallet, er Bratteli et viktig kulturlandskap med fantastisk utsikt over fjorden.

Gården Bratteli, som ligger langs nordsiden av Lysefjorden, har fått navnet sitt med rette på grunn av den stupbratte fjellsiden og høye beliggenheten. Det fleipes med at folk på Bratteli bandt fast ungene i tau for å hindre at de skulle falle nedover lia og ut i fjorden, og at de som ferdes på langs fjorden her har ønsket at den ene foten var kortere enn den andre på grunn av de bratte bakkene.

Bratteli var et bruk fra 1600-tallet til omtrent 1790, og etter hvert slo flere husmenn seg til på gården. På innmarka dyrket de for det meste gras til fôr, og rester etter høyløene kan fortsatt sees i dag. Marka er ryddet for stein, og det er lagt opp steingjerder rundt området. Kulturlandskapet trues imidlertid av gjengroing. Brattliåna skjærer seg i dype kløfter og binder sammen flere viktige naturtyper, noe som gir potensial for høyt biologisk mangfold.

 

Gården har vært delt opp i fire bruk gjennom historien. Nedre Bratteli var bebodd helt fram til 1970. I dag er våningshusene blitt til fritidsboliger, og det finnes også en del hytter i området. Dermed kan man fortsatt se lys i vinduene fra tid til annen. 

Bratteli er en populær destinasjon for turister som bruker ferjekaien ved fjorden og turgåere som følger hovedløypen som kommer fra Preikestolen og fortsetter mot Bakken og Songesand. Med en fantastisk utsikt over Lysefjorden og det omkringliggende landskapet, er Bratteli et unikt sted som har en spesiell plass i norsk kulturhistorie.

Visit Bratteli & Bakken

Bratteli-gården, som ligger langs nordsiden av Lysefjorden, er kjent for sine bratte fjellsider. Med en historie som går tilbake til 1600-tallet, utgjør Bratteli et viktig kulturlandskap med en fantastisk utsikt over fjorden. 173 meter over Lysefjorden finner vi Bakken-gården, med en historie som går tilbake til slutten av 1700-tallet. Den har en gang huset interessante personligheter som Pilt-Ola (Ole Olsen Sangesand) og søsknene Johannes og Gjertrud. I dag har Stavanger Turistforening forvandlet Bakken til en funksjonell hytte med egen vedfyrte pizzaovn, langs Lysefjorden Rundt-stien.

Oanes & Forsand

Høllesli

Lastabotn

Dørvika

Fantahola

Revså

Eiane/Fossmork

Vatne og Torsnes

Preikestolen

Hengjane

Bratteli

Bakken

Mulen og Jomfru Maria

Songesand

Kallastein og Kallali

Flørli

Håheller

Fylgjesdalen

Kjerag

Lysebotn