Offentlige dokumenter

Visjon og strategi

Strategidokument

2021-2030

Årsrapporter

Årsrapport

2023

Årsrapport

2022

Årsrapport

2021

Handlingsplaner

Handlingsplan

2024

Handlingsplan

2023

Handlingsplan

2022

Handlingsplan

2021

Handlingsplan

2020

Årsstatistikk

Årsstatistikk

2023

Årsstatistikk

2022

Årsstatistikk

2021

Årsstatistikk

2020

Årsstatistikk

2019

Styreprotokoller 2024

Styremøte 16. februar 2024

Innkalling og protokoll

Styremøte 12. april 2024

Innkalling og protokoll

Styreprotokoller 2023

Styremøte 16. februar 2023

Innkalling og protokoll

Styremøte 13. april 2023

Innkalling og protokoll

Styremøte 15.juni 2023

Innkalling og protokoll

Styremøte 1. september 2023

Innkalling og protokoll

Styremøte 26. oktober 2023

Innkalling og protokoll

Styremøte 14. desember 2023

Innkalling og protokoll

Kjerag

Basert på vår erfaring, vil vi gjerne dele noen anbefalinger med deg for destinasjonen Kjerag.

Flørli

Flere turstier starter i Flørli, hvorav noen er forbundet med Lysefjorden Rundt Trail.

Preikestolen

Lysefjorden – et unikt turmål!